Balıkesir ve Çanakkale’den 2019 Sulama Sezonunda Ülke Ekonomisine 800 milyon TL Katkı

Balıkesir ve Çanakkale’den 2019 Sulama Sezonunda Ülke Ekonomisine 800 milyon TL Katkı

Balıkesir ve Çanakkale’den 2019 Sulama Sezonunda Ülke Ekonomisine 800 milyon TL Katkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda Kuvai Milliye Şehri Balıkesir’de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 10 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Balıkesir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 548.010 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Balıkesir il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 548.010 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 621 milyon TL katkı sağlandı.

Destanların Yazıldığı Şehir Çanakkale’de ise 2019 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 265.550 dekar tarım arazisi sulandı. Çanakkale il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 265.550 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 218 milyon TL katkı sağlandı.