KİMLER KATILABİLİR

KİMLER KATILABİLİR

KİMLER KATILABİLİR
KİMLER KATILABİLİR
KİMLER KATILABİLİR
KİMLER KATILABİLİR

KİMLER KATILABİLİR

>Akademisyenler

>Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

>Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

>Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

>Girişimciler

>Öğrenciler

>Katılım herkese açıktır